Công Trình Karaoke Olala Yên Phong - Bắc Ninh

Karaoke Olala Yên Phong - Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh là một trong những khu công nghiệp lớn , trọng điểm nhất của tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây tập trung rất nhiều công ty lớn, liên doanh với nước ngoài đặc biệt là Công ty Samsung Việt Nam. Khu công nghiệp lớn đồng nghĩa với việc kéo theo rất nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu của anh chị em công nhân trong và lân cận khu công nghiệp.

Năm 2017, Công ty PRO-Sound rất vinh dự được đồng hành là nhà cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ thống âm thanh 12 phòng hát cho Karaoke Olala, địa chỉ tại cổng khu công nghiệp Yên Phong. Karaoke Olala chắc chắn là một điểm vui chơi giải trí chất lượng cao phục vụ anh chị em yêu văn nghệ khu vực KCN Yên Phong.0 bình luận


Bình luận