THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

🆃🅷Ô🅽🅶 🅱Á🅾 !
𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗜̉ 𝗧𝗘̂́𝗧 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 Đ𝗔́𝗡 𝗧𝗔̂𝗡 𝗦𝗨̛̉𝗨 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒖̛̉𝒊: 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈
𝑳𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏, 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒓𝒐 𝑺𝒐𝒖𝒏𝒅 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒆̂́𝒏 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒖̉𝒏𝒈 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂.

thong bao prosound

Nhân dịp năm mới Xuân Tân Sửu 2021 Công ty Cổ Phần #ProSound Việt Nam xin kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới An khang - thịnh vượng.

Để thuận lợi cho Quý khách, chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và các đại lý thời gian nghỉ “Tết Nguyên Đán 2021” như sau:

- 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐞̂́𝐭: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏.(𝐓𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐀̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 )
- 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏. (𝐓𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐀̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡)

- Mọi đơn hàng chúng tôi sẽ chốt lại ngày thứ 6 ngày 05 tháng 02 năm 2021(Tức ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch)

Trong thời gian nghỉ Tết, các yêu cầu của khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại Hotline: 0777891991/ Hotline Kỹ Thuật: 0986891543 (Mr: Chung). 0948843292(Mr: Cò) để được hỗ trợ.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các Đại Lý!
Chúc Quý khách hàng và các Đại lý năm mới 𝑨𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝑽𝒂̣𝒏 𝑺𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒖̛ 𝒀́!
𝕿𝖗𝖆̂𝖓 𝖙𝖗𝖔̣𝖓𝖌!
C͟Ô͟N͟G͟ ͟T͟Y͟ ͟C͟P͟ ͟P͟R͟O͟ ͟S͟O͟U͟N͟D͟ ͟V͟I͟Ệ͟T͟ ͟N͟A͟M͟

0 bình luận


Bình luận